ฉันมีการติดตั้ง Debian squeeze พร้อมดิสก์ 6x 3TB

บน SW RAID5 มี 4 พาร์ติชั่น

 • อันดับแรกสำหรับ gpart BIOS
 • RAID 1 สำหรับ "/",
 • RAID5 สำหรับ swap
 • และส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ RAID5 สำหรับไฟล์

ในขณะที่ระบบกำลังสร้างดิสก์ทั้งหมดอยู่ในเคสที่เปิดอยู่ ในระหว่างนี้ ฉันเห็นว่าดิสก์หนึ่งแผ่นอาจหล่นจากเคสและฉันขยับสองแผ่นเล็กน้อย ขณะทำเช่นนี้ดิสก์ทั้งสองจะหมุนลง ขออภัยที่ระบบทำงาน และ RAID ขัดข้องด้วยข้อผิดพลาด: error can not start while 2 missing disks

mdadm: /dev/md2 assembled from 4 drives and 1 spare 
- not enough to start the array."

ณ จุดนี้ฉันไม่มีการดำเนินการเขียน ฉันบันทึกข้อมูลบางอย่างและพบว่าดิสก์ sdd4 และ sdf4 ล้มเหลว และในความเห็นของฉัน sdd ล้มเหลวก่อน sdf:

mdadm -E /dev/sda4
/dev/sda4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : e84f0346:3f5ff3f1:507b6f9c:0fa02c63
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842757597 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : 4f8851b4:001bf0c0:3aab60e0:b2c5558f

  Update Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
    Checksum : c0376a50 - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 0
  Array State : AAAAA. ('A' == active, '.' == missing)

mdadm -E /dev/sdb4

/dev/sdb4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : e84f0346:3f5ff3f1:507b6f9c:0fa02c63
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842757597 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : c2f63fa7:768e9945:64826929:6f1f68c2

  Update Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
    Checksum : b3ea7d20 - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 1
  Array State : AAAAA. ('A' == active, '.' == missing)

mdadm -E /dev/sdc4

/dev/sdc4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : e84f0346:3f5ff3f1:507b6f9c:0fa02c63
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842757597 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : e9861f3e:4de4d0ce:7d4b6dd7:e1215fc7

  Update Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
    Checksum : 86fc2eab - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 2
  Array State : AAAAA. ('A' == active, '.' == missing)

mdadm -E /dev/sdd4

/dev/sdd4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 7b99380e:51d754cf:921c68e9:7b830d6a
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:06:37 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842757597 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : 0da58625:14ed8675:6a7c4ba4:337d8c4b

  Update Time : Tue Feb 5 17:06:37 2013
    Checksum : 5f97164a - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 5
  Array State : AAA.AA ('A' == active, '.' == missing)

mdadm -E /dev/sde4

/dev/sde4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : e84f0346:3f5ff3f1:507b6f9c:0fa02c63
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842755584 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : b70cd4f6:1594cc29:b4346929:89a5ed34

  Update Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
    Checksum : 5a36c944 - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 4
  Array State : AAAAA. ('A' == active, '.' == missing)

mdadm -E /dev/sdf4

/dev/sdf4:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : e84f0346:3f5ff3f1:507b6f9c:0fa02c63
      Name : mfsnode1:2 (local to host mfsnode1)
 Creation Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 6

 Avail Dev Size : 5842755584 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
   Array Size : 29213772800 (13930.21 GiB 14957.45 GB)
 Used Dev Size : 5842754560 (2786.04 GiB 2991.49 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : 06202661:79792af2:6c8d02ae:769bdded

  Update Time : Tue Feb 5 17:44:45 2013
    Checksum : ca70109c - correct
     Events : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 3
  Array State : AAAAA. ('A' == active, '.' == missing)

ฉันคิดว่า superblock นั้นใช้ได้ ขนาดชิ้นเท่ากันและพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดก็ดูดีเช่นกัน หลังจากนั้นฉันเริ่มทดสอบรูปแบบต่างๆ:

Test1: 
mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 \
        /dev/sd{a,b,c,d,e,f}4
-> filesize 708MB with 20603326 lines and canceling at the end by e2fsck
- bad superblock or partition table is damage
- bad checksum of group or descriptor
- lots of invalid inodes
- canceled with lots of illegal blocks in inodes

ทดสอบ2:

mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 /dev/sd{a,b,c,d,e}4 \
        missing
-> filesize 1,3GB with 37614367 lines and canceling by e2fsck at the end
- back to original superblock
- bad superblock or damaged partition table at the beginning
- lots of invalid inodes
- canceled with iteration of inode

ทดสอบ 3:

mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 /dev/sd{a,b,c}4 \
        missing /dev/sd{e,f}4
-> filesize 1,4GB with 40745425 lines and canceling by e2fsck at the end
- errors see test2
- read error while reading next inode

ทดสอบ4:

mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 \
        /dev/sd{a,b,c,f,e,d}4
->filesize 874MB with 25412000 lines and break by e2fsck at the end
- try original superblock
- bad superblock or damaged partitiontable
- than lots of checksumm invalid deskriptor of group
- at the end illegal block in inode to much invalid blocks in inode

ทดสอบ5:

mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 /dev/sd{a,b,c}4 \
        missing /dev/sd{e,d}4
-> filesize 1,6GB with 45673505 lines and canceling at the end by e2fsck

ทดสอบ 6:

mdadm --create --level 5 -n 6 --chunk=512 --assume-clean /dev/md2 /dev/sd{a,b,c,f,e}4 \
        missing
- try original superblock
- bad superblock or damage partition table
- lots of checksum error in group descriptor
- ends with conflict in inode table with another filesystem block
-> filesize 542MB with 15727702 lines and canceling at the end by e2fsck

Teset6 ดูเหมือนดีที่สุด แต่คุณคิดอย่างไรและบางทีฉันจะทำอะไรอย่างอื่นได้บ้าง?

ฉันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจเป็นสิ่งสุดท้าย แต่ฉันไม่แน่ใจอย่างยิ่ง

โปรดช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมและหวังว่าจะกู้คืนข้อมูลของฉัน

answer

หากคุณทำไดรฟ์สองตัวในอาร์เรย์ RAID 5 หาย จะไม่มีการกู้คืนจากไดรฟ์นั้นที่ระดับอาร์เรย์ RAID แสดงว่าอาร์เรย์นั้นสูญหาย คุณจะต้องพยายามทำให้ไดรฟ์ทำงานได้อีกครั้ง ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้มาก มีเครื่องมือการกู้คืนไดรฟ์ เช่น R-Studio ซึ่งคุณอาจมีโชคเล็กน้อย แต่เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องส่งดิสก์ของคุณไปยังร้านนิติเวชที่สามารถทำการกู้คืนแผ่นเสียงได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก