ฉันติดตั้ง SNMP Service บน Windows Server 2008 R2

เมื่อฉันคลิกคุณสมบัติบนบริการผ่าน MMC มันไม่แสดงบางแท็บสำหรับฉัน...

ใช้ MMC:

ใช้MMC

เมื่อฉันเข้าถึงจากระยะไกลโดยใช้การเชื่อมต่อระยะไกล แท็บจะปรากฏขึ้น:

ท้องถิ่น

ฉันใช้ Server Manager และ MMC ใน Windows 10 เวอร์ชัน Windows Server คือ 2008 R2 พร้อมติดตั้ง SP1

ความคิดใด?

no answer