ต่อไปนี้เป็นคำสั่ง NETDOM trust เพื่อลบ trust ระหว่างโดเมน มันถูกใช้ในแบตช์สคริปต์ที่ฉันวางแผนที่จะเรียกใช้จากระยะไกลบนหลาย ๆ "โดเมนที่เชื่อถือ"

มันทำงานเมื่อเรียกใช้ในเครื่อง (ดำเนินการบน Trusting Domain DC) แต่ฉันได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อดำเนินการจากระยะไกล

The /d parameter was unexpected, check NETDOM syntax

ฉันกำลังบันทึก Trusting Domain ในตัวแปรและส่งต่อไปยังคำสั่ง NETDOM ในบรรทัดที่สอง คุณคิดว่าฉันพลาดอะไรไปบ้าง เป้าหมายคือการขจัดความไว้วางใจโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

    @echo off 
    set domain=%USERDNSDOMAIN%
    netdom trust %domain% /d:trusteddomain /remove /UserD:TrustedDomainAccount /PasswordD:TrustedDomainPassword /Force
no answer