บนเซิร์ฟเวอร์ TMG ของฉัน เรามีระดับแนวหน้าในปี 2010 แต่ไม่นานมานี้ เราจะสุ่มหลุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรา จากการสืบสวน ฉันพบว่าเป็นเพราะ TMG ของฉันกำลังใส่บันทึกลงในโฟลเดอร์การติดตั้ง และทำให้ไดรฟ์นั้นเต็มและเกิดความผิดพลาด ฉันย้ายจุดปลายทางไปที่ไดรฟ์อื่น แต่ตอนนี้ ฉันไม่สามารถดึงบันทึกการจราจรเก่าได้ บันทึก ISA ทั้งหมดจะมาในรูปแบบไฟล์ .llq ฉันพบทางออนไลน์ว่าต้องเชื่อมต่อเส้นทาง SQL อีกครั้ง แต่ไม่พบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว

no answer