อินสแตนซ์ที่ใช้ดิสก์ภายในเครื่อง ไฟล์กำหนดค่า: nova-compute/nova.conf

[libvirt]
images_type = qcow2

ดำเนินการopenstack server resizeทำงานได้ดี

แต่เมื่อใช้ raw

[libvirt]
images_type = raw

คอนโซลอินสแตนซ์ได้รับ:

ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

มีวิธีใดในการปรับขนาดอินสแตนซ์ดิสก์ในเครื่องของรูปแบบ raw สำเร็จหรือไม่ ขอบคุณ

no answer