ฉันได้ตั้งค่าคลัสเตอร์ส่วนตัวใน azure kubernetes แล้ว

aks

ด้วยเหตุนี้ แผนภูมิหางเสือจึงไม่สามารถติดตั้งได้

หางเสือผิดพลาด

รายละเอียดผิดพลาด:

Error: INSTALLATION FAILED: Kubernetes cluster unreachable: Get "https://testingcluster-dns-827dc1c4.10357f00-62ec-4f3f-a2b0-6d86ccd26901.privatelink.centralindia.azmk8s.io:443/version?timeout=32s": dial tcp: lookup testingcluster-dns-827dc1c4.10357f00-62ec-4f3f-a2b0-6d86ccd26901.privatelink.centralindia.azmk8s.io: no such host

จะปรับใช้แผนภูมิหางเสือกับคลัสเตอร์ส่วนตัวของ kubernetes สีฟ้าได้อย่างไร

no answer