ฉันเห็นบรรทัดด้านล่างในบันทึก postfix เสมอ

status=sent (ส่งผ่านบริการกรอง)

หมายความว่าข้อความถึงกล่องจดหมาย?

มีบันทึกอื่น ๆ เช่น

  • พร้อมส่ง

  • จัดส่งให้ทางไปรษณีย์

answer

Does that mean message reached mailbox ?

ไม่ หมายความว่าถูกส่งไปยังบริการ "ตัวกรอง" บริการตัวกรองนั้นไม่ได้ระบุไว้ในรายการบันทึกนี้ หากคุณค้นหารหัสข้อความ คุณควรค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

มีหนังสือดีๆ เกี่ยวกับ postfix เช่นhttp://www.postfix-book.com/ - ฉันแนะนำให้คุณ นี่อาจทำให้คุณเริ่มต้นในการทำความเข้าใจบันทึก (แม้ว่าฉันคิดว่าการเข้าใจบันทึกต้องเข้าใจระบบ) http://en.redinskala.com/postfix-maillog-interpretation/