ฉันใช้งานหลายเว็บไซต์ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ nginx เดียวกันโดยใช้ไฟล์ . confแยกกันในโฟลเดอร์conf.d/ อย่างไรก็ตาม เพื่อจำกัดการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ฉันต้องป้อนบรรทัดด้านล่างในไฟล์ .conf แต่ละไฟล์

    # deny access to .htaccess files
    location ~ /\.ht {
      deny all;
    }
      
    # restrict access to individual files
    location ~ /(composer\.lock|composer\.json|\.env|composer\.phar|channel\.xml|package\.xml) { return 403; }

    # restrict access to directories
    location ~* /(\.git|\.svn|db|protected)/.*$ { return 403; }

มีวิธีใดบ้างที่ฉันสามารถป้อนบรรทัดนี้ใน nginx.conf และนำไปใช้กับโฮสต์เสมือนทั้งหมดได้

no answer