เป็นไปได้ไหมที่จะตั้งค่ากลุ่มความปลอดภัย AWS EC2 เพื่ออนุญาตการรับส่งข้อมูลเว็บจากประเทศเดียว ถ้าเป็นเช่นนั้นอย่างไร?

answer

คุณรู้จัก netblock ของประเทศนั้นทั้งหมดหรือไม่?

ถ้าใช่ ก็เป็นไปได้ แม้ว่าอาจต้องใช้หลายกลุ่ม เนื่องจากมีขีดจำกัด 100 กฎต่อ SG สำหรับ EC2 แบบคลาสสิก และขีดจำกัด 50 กฎสำหรับ VPC SG

แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำหรือไม่ก็ตามก็เป็นอีกคำถามหนึ่งทั้งหมด