ฉันกำลังเรียนรู้วิธีใช้คลัสเตอร์เฟลโอเวอร์ ฉันมี 3VM ที่ใช้ Windows Server 2019 Standard Edition บน VM ทั้งหมดและไม่ได้เปิดใช้งาน ฉันติดตั้งฟีเจอร์คลัสเตอร์เฟลโอเวอร์บน VM ทั้งหมด เมื่อฉันเปิด Failover Cluster Manager และเริ่มตรวจสอบการกำหนดค่า ฉันได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า:

The server 'FQDN' does not have the Failover Clustering Feature installed. Use Server Manager to install the feature on this server.

มันแปลกเพราะฉันติดตั้งมันบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด นอกจากนี้ ฉันสามารถ ping เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดโดยใช้ชื่อหรือที่อยู่ IP

no answer