พวกเค้า. ฉันเคยเรียกใช้ yum update เมื่อเริ่มทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ centos ใหม่
ฉันกำลังทำงานกับเครื่องเฉพาะสำหรับกระบองเพชร
ฉันควรติดตั้ง cacti แล้วรัน yum update หรือไม่ หรือก่อนติดตั้ง cacti หรืออะไร ?
ความนับถือ. ลีอันโดร

answer

ผู้จัดการแพ็คเกจ Yum ดึงแพ็คเกจล่าสุดระหว่างการติดตั้ง ดังนั้น อย่าเพิ่งเริ่มการติดตั้ง Cacti ไม่เหมือนกับตัวจัดการแพ็คเกจ apt ที่แนะนำให้รันการอัพเดทก่อนการติดตั้ง