ซอฟต์แวร์ของเราต้องการให้ผู้ใช้ทางธุรกิจ (ของซอฟต์แวร์) มีสิทธิ์อ่านและเขียนฐานข้อมูล (MS SQL Server) ผู้ใช้จะถูกเพิ่มในกลุ่ม Active Directory โดยได้รับอนุญาตจาก SQL ผู้ใช้ทางธุรกิจยังต้องการสอบถามฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวใน SQL Server Management Studio มีวิธีใดบ้างที่ผู้ใช้สามารถอ่านเขียนเข้าถึงฐานข้อมูลจากซอฟต์แวร์และอ่านอย่างเดียวจากส่วนหลังในสตูดิโอการจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL?

no answer