ฉันพยายามที่จะส่งอีเมลจากฉันสคริปต์ cron ใช้ ssmtp อีเมลทำงานได้ดี แต่ "จาก" ค่าอยู่เสมอแสดงUbuntu <[email protected]>ซึ่งผมไม่ต้องการที่จะใช้เพราะผมต้องใช้สิ่งที่ชอบFrom="Cron Report <[email protected]>",

ssmtp.conf

#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=postmaster

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no 
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub=####################

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=example.com
AuthUser=####################
AuthPass==####################
FromLineOverride=NO
UseSTARTTLS=YES
#From="Cron Report <[email protected]>"


# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
#FromLineOverride=YES

การประเมินค่าใหม่

root:[email protected]
no answer