ขณะนี้ฉันกำลังโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานคอนเทนเนอร์ linux หลายตัวไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดย proxmox ในอดีตเมื่อฉันย้ายคอนเทนเนอร์ linux ไปยังโฮสต์อื่น ฉันเพิ่งใช้ LXD API, โปรโตคอล simplestreams และดำเนินการlxc copyคำสั่ง - ค่อนข้างง่าย แต่จะทำอย่างไรถ้ารีโมทได้รับการจัดการโดย proxmox เพื่อให้ทราบว่าคอนเทนเนอร์ที่โอนย้ายนั้นเรียกว่า proxmox ในภายหลัง

no answer