ฉันกำลังพยายามติดตั้ง IIS ใน Windows Server 2008 R2 แต่พบข้อผิดพลาดด้านล่าง ใครสามารถช่วยฉันได้ในการรู้ว่าปัญหาคืออะไรและฉันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

answer

นี่คือไฟบางส่วน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นปัจจุบัน https://forums.iis.net/p/1148533/1893624.aspx https://forums.iis.net/p/1148533/2034662.aspx

หากคุณได้ติดตั้งไว้แล้ว ให้ถอดออกและติดตั้งคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดต .net ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน