สวัสดีตอนเช้า ฉันมี SQL Server 2016 ที่ทำ Log Shipping ไปยังไซต์ DR ขณะนี้ฉันต้องการทำซ้ำตารางเฉพาะ (ธุรกรรม) ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

จะมีปัญหาใด ๆ หรือ snafu ที่ฉันควรระวังหรือไม่? ฉันสามารถกำหนดค่า Log Shipping และ Transactional Replication บนฐานข้อมูลการเผยแพร่เดียวกันได้หรือไม่

answer

การจำลองแบบธุรกรรมและบันทึกการจัดส่งเป็นคุณสมบัติที่เข้ากันได้โดยสิ้นเชิง และสามารถใช้ทั้งสองอย่างบนฐานข้อมูลที่เผยแพร่เดียวกัน