ฉันกำลังพยายามวัดระดับการรับ/ส่งสัญญาณด้วย ethtool บนเซิร์ฟเวอร์ ได้รับการยืนยันแล้วว่า ethtool อ่านข้อมูลจาก EEPROM ภายในโมดูล SFP

  1. เมื่อดำเนินการอ่านเพื่อตรวจสอบระดับแสงเกิดขึ้นใน EEPROM จะเกิดโหลดประเภทใด
  2. โมดูลออปติคัลแบบ SFP หรือ SFP จะจัดเก็บข้อมูลใน EEPROM เมื่อใด

ขอบคุณ.

answer

มีหน่วยความจำ ไม่ใช่หน่วยความจำทั้งหมดที่อยู่ใน EEPROM บางครั้งไม่มีเลย ไม่ควรมีการโหลด หากคุณมีหลายกระบวนการที่พยายามอ่านข้อมูล ไดรเวอร์ NIC ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขออยู่ในคิวอย่างเหมาะสม

SFF-8472ควรอธิบายรายละเอียด