บน Ubuntu 18.04 ฉันสามารถติดตั้ง.debไฟล์ด้วยapt install ./filename.deb(หรือdpkg -i filename.deb && apt-get install -f) หากมีเวอร์ชันของแพ็คเกจนี้ติดตั้งอยู่ ฉันได้รับคำเตือนนี้:

...
The following packages will be DOWNGRADED:
  package-name
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
...

ฉันต้องการสคริปต์การติดตั้ง deb นี้ ฉันจะตอบโดยอัตโนมัติว่า "ไม่" ได้อย่างไรหากมีการปรับลดรุ่น ฉันไม่ต้องการดาวน์เกรดอะไรเลย

เช่น ฉันต้องการให้ติดตั้ง deb เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งแพ็คเกจ หรือเวอร์ชันที่ติดตั้งนั้นเก่ากว่าเวอร์ชันจากไฟล์ deb

ฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้ด้วยdpkg-queryสคริปต์ คือมีapt/ apt-get/ dpkgคำสั่งสถานะบรรทัดแทน?

no answer