ฉันมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (ยี่ห้อ netgate) ที่ทำหน้าที่เป็นไฟร์วอลล์/เราเตอร์สำหรับ LAN ของฉัน

มีการเชื่อมต่อ IPSec VPN กับ AWS VPC

  • โฮสต์ทั้งหมดใน LAN สามารถสำรวจ IPSec VPN ได้สำเร็จ สัญจรไปมาได้ดี
  • อุปกรณ์ไฟร์วอลล์เองไม่สามารถทำได้
  • ทุกเส้นทางดูโอเค
  • ไม่มีกลุ่มความปลอดภัย/ไฟร์วอลล์ที่ปิดกั้นสิ่งใดเลยในระหว่างการทดสอบ

มีกลอุบายหรือกฎพิเศษใด ๆ ที่โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีเพื่อให้โฮสต์ที่รันอุโมงค์ IPSec เองเพื่อสำรวจอุโมงค์หรือไม่

no answer