ดังนั้น ฉันมีฐานข้อมูล MSSQL ที่โฮสต์บน mssql.example.local ฉันติดตั้งใบรับรอง SSL สำหรับ *.example.com และหลังจากเรียกใช้ไฟล์ pfx แล้ว นำแฮชไปวางไว้ในคีย์ใบรับรองของ SuperSocketNetLib ฉันรีสตาร์ท MSSQL เซิร์ฟเวอร์แล้วฉันสามารถเชื่อมต่อกับการตรวจสอบสถานะการเข้ารหัส ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? โดเมนคือ example.local และฉันสามารถใช้ใบรับรอง SSL สำหรับ example.com ได้ เป็นไปได้ไหม.

ฉันยังตรวจสอบซ้ำโดยเรียกใช้สิ่งนี้:

SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address 
FROM sys.dm_exec_connections
where session_id = @@SPID

ผลลัพธ์คือ:

54  2022-01-26 17:16:03.307 TCP TRUE    SQL 10.20.30.11

ดังนั้นการเชื่อมต่อจึงถูกเข้ารหัส ก่อนหน้านั้นการเชื่อมต่อไม่ได้รับการเข้ารหัส

no answer