@ServerFault Community - ฉันมีคำถามตรงไปตรงมา ไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ระหว่างGoogle Managed ADและ [O365 Active Directory Service] Azure Active Directory Domain Service 2

no answer