ฉันกำลังทดสอบ nerddinner บน aws Amazon ec2

ฉันได้สร้างกลุ่มความปลอดภัย ( mygroup) และอินสแตนซ์ Amazon ec2 (พร้อมกลุ่มความปลอดภัยmygroup)

ฉันได้ทำตามขั้นตอนในวิดีโอนี้แล้ว: http://www.youtube.com/watch?v=z-N0z5K_WFI

หลังจากที่ฉันเผยแพร่แอปพลิเคชันไปยัง aws โดยใช้ Amazon beanstalk ฉันพบในคอนโซลการจัดการ aws ว่ามีการเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยใหม่และอินสแตนซ์ ec2 ใหม่แล้ว

ทำไม? ฉันจะบังคับให้เผยแพร่แอปพลิเคชันของฉันในอินสแตนซ์ ec2 แรกที่ฉันสร้างขึ้นได้อย่างไร

answer

Elastic Beanstalk สร้างและจัดการเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง จะไม่ใช้สิ่งที่คุณตั้งค่าด้วยตนเอง