ตัวอย่างเช่น ฉันมีซีพียู 16 คอร์ที่มีค่าเฉลี่ยการโหลด 10 ถ้าฉันอัพเกรดซีพียูเป็น 32 คอร์และหาก (ปริมาณการใช้เดียวกัน โหลดเท่ากัน ทุกอย่างเหมือนกัน) ควรโหลดค่าเฉลี่ยลดลงหรือจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

no answer