ฉันใช้เซิร์ฟเวอร์ Graylog เพื่อรวมศูนย์บันทึกจากอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ และฉันสงสัยว่าบริการ Syslog บนสวิตช์ เครื่อง windows และอุปกรณ์อื่นๆ จะยังคงบันทึกบันทึกในเครื่องหรือเพียงแค่ส่งจากระยะไกลแล้วหยุด กระบวนการบันทึกในเครื่อง?

answer

ไม่เว้นแต่จะได้รับการกำหนดค่าให้ทำเช่นนั้น คุณควรจะสามารถกำหนดค่า rsyslog ให้เขียนได้ทั้งในเครื่องและจากระยะไกล