ฉันมีที่เก็บข้อมูล NAS กำลังแชร์โฟลเดอร์ เมื่อฉันลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ Windows (เฉพาะ) พยายามเชื่อมต่อกับการแชร์นั้น - มันล้มเหลว แต่เมื่อทำสิ่งเดียวกันบนเซิร์ฟเวอร์อื่น สำเร็จ ดังนั้นฉันจึงถือว่าปัญหาอยู่ที่โปรไฟล์ผู้ใช้ของฉันบนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

มีความคิดวิธีแก้ไขหรือไม่? อาจจะล้างแคชของโปรไฟล์ผู้ใช้?

ขอบคุณ

answer

พบแล้ว.. แผงควบคุม > บัญชีผู้ใช้ > จัดการข้อมูลรับรองของคุณ > ข้อมูลรับรอง windows - ลบข้อมูลรับรองไปยัง NAS ที่มีปัญหา