ตัวจัดการ IIS ไม่มีใบรับรองเซิร์ฟเวอร์

ฉันมีเซิร์ฟเวอร์ CPTE230B ซึ่งติดตั้ง IIS และ IIS Management Tools ฉันต้องการเพิ่มใบรับรองเซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์ใบรับรองโฆษณาของฉัน แต่ตัวเลือกนั้นไม่ปรากฏในตัวจัดการ IIS มีบางอย่างที่ฉันขาดหายไปซึ่งทำให้ตัวเลือกนั้นไม่แสดงขึ้นหรือไม่ (เพื่อตอบคำถามทั่วไป ใช่ ฉันกำลังคลิกที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ระดับไซต์)

no answer