ฉันใช้เซิร์ฟเวอร์ Windows บน AWS และฉันต้องปล่อยให้ทำงานซึ่งใช้เวลานานเมื่อฉันไม่ได้ใช้ RDP แต่ 30 วินาทีหลังจากที่ฉันปิด RDP Windows จะเข้าสู่โหมดสลีปและหยุดการทำงานของโปรแกรม

เมื่อฉันเชื่อมต่อกับ RDP อีกครั้ง ฉันจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดยไม่ต้องเขียนรหัสผ่าน แต่โปรแกรมทั้งหมดของฉันอยู่ในสถานะเดียวกับเมื่อฉันออก

ฉันได้ดูการตั้งค่าระบบพลังงานทั้งหมดและเปลี่ยนการตั้งค่า GPO บางอย่างโดยไม่มีผลลัพธ์ และตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะลองทำอะไร

no answer