เห็นการใช้งาน cpu สูงโดย momperfsnapshothelper ฉันคิดว่าเรากำลังใช้สิ่งนี้เพื่อส่งบันทึก IIS ไปยัง Azure Log Analytics เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง เราจะลดการใช้ CPU ของ momperfsnapshothelper ได้อย่างไร เห็นสิ่งนี้แต่ไม่ได้ใช้ MS SCOM

เซิร์ฟเวอร์ = Win2008R2 SP1

C:\Program Files\Microsoft Monitoring Agent\Agent\MOMPerfSnapshotHelper.exe

MOMperfSnapshotHelperVersion = 10.20.1804.0

no answer