ฉันมีเครื่องเสมือนสามเครื่อง Linux VM: (2 การ์ด: NAT และ LAN1) VM นี้กำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การส่งต่อ IP และตาราง IP ที่ปลอมแปลงเพื่อกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows ของฉัน 2019 VM Windows VM: (LAN1 และ LAN2)

ฉันจะทำให้ VM นี้กำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตจาก LINUX VM ของฉันไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้อย่างไร ฉันค้นหาทุกที่เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรทำงาน

อุปกรณ์ปลายทาง (LAN2)

no answer