https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.web/serverfarms?tabs=json#serverfarms

เอกสารประกอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเทมเพลต ARM นั้นคือ:

ใส่คำอธิบายภาพที่นี่

คำอธิบายนั้นไม่มีประโยชน์เลย และฉันไม่พบตัวอย่างใดเลย ฉันคิดว่ามันอ้างอิงถึงประเภทของทรัพยากรในMicrosoft.Web/serverfarmsแต่นั่นคือสิ่งที่typeคุณสมบัติมีไว้สำหรับ

no answer