หากค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ Windows เป็นรายชั่วโมงแทนที่จะเป็นเดือน ฉันยินดีใช้ GCP แม้จะใช้งานฟรี 300 ดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นเวลาสามเดือนแล้วก็ตาม

no answer