การจู่โจมของฉันล้มเหลว และฉันไม่แน่ใจว่าขั้นตอนที่ดีที่สุดที่ต้องทำคือพยายามกู้คืนให้ดีที่สุด

ฉันมี 4 ไดรฟ์ในการกำหนดค่า raid5 ดูเหมือนว่ามีคนล้มเหลว ( sde1) แต่mdไม่สามารถนำอาร์เรย์ขึ้นมาได้เพราะมันบอกว่าsdd1ไม่สด

มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อกู้คืนอาร์เรย์หรือไม่

ฉันได้วางข้อความที่ตัดตอนมาจาก/var/log/messagesและ ด้านล่างด้านล่าง mdadm --examine:

/var/log/messages

$ egrep -w sd[b,c,d,e]\|raid\|md /var/log/messages

nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] 
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] CDB: 
nas kernel: [...] end_request: I/O error, dev sde, sector 937821218
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] killing request
nas kernel: [...] md/raid:md0: read error not correctable (sector 937821184 on sde1).
nas kernel: [...] md/raid:md0: Disk failure on sde1, disabling device.
nas kernel: [...] md/raid:md0: Operation continuing on 2 devices. 
nas kernel: [...] md/raid:md0: read error not correctable (sector 937821256 on sde1).
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] Unhandled error code 
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] 
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] CDB: 
nas kernel: [...] end_request: I/O error, dev sde, sector 937820194
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache 
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] 
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] Stopping disk
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] START_STOP FAILED
nas kernel: [...] sd 5:0:0:0: [sde] 
nas kernel: [...] md: unbind<sde1>
nas kernel: [...] md: export_rdev(sde1)
nas kernel: [...] md: bind<sdd1>
nas kernel: [...] md: bind<sdc1>
nas kernel: [...] md: bind<sdb1>
nas kernel: [...] md: bind<sde1>
nas kernel: [...] md: kicking non-fresh sde1 from array!
nas kernel: [...] md: unbind<sde1>
nas kernel: [...] md: export_rdev(sde1)
nas kernel: [...] md: kicking non-fresh sdd1 from array!
nas kernel: [...] md: unbind<sdd1>
nas kernel: [...] md: export_rdev(sdd1)
nas kernel: [...] md: raid6 personality registered for level 6
nas kernel: [...] md: raid5 personality registered for level 5
nas kernel: [...] md: raid4 personality registered for level 4
nas kernel: [...] md/raid:md0: device sdb1 operational as raid disk 2
nas kernel: [...] md/raid:md0: device sdc1 operational as raid disk 0
nas kernel: [...] md/raid:md0: allocated 4338kB
nas kernel: [...] md/raid:md0: not enough operational devices (2/4 failed)
nas kernel: [...] md/raid:md0: failed to run raid set.
nas kernel: [...] md: pers->run() failed ...

mdadm --examine

$ mdadm --examine /dev/sd[bcdefghijklmn]1

/dev/sdb1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 4dc53f9d:f0c55279:a9cb9592:a59607c9
      Name : NAS:0
 Creation Time : Sun Sep 11 02:37:59 2011
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 3907027053 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
   Array Size : 5860538880 (5589.05 GiB 6001.19 GB)
 Used Dev Size : 3907025920 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : e8369dbc:bf591efa:f0ccc359:9d164ec8

  Update Time : Tue May 27 18:54:37 2014
    Checksum : a17a88c0 - correct
     Events : 1026050

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 2
  Array State : A.A. ('A' == active, '.' == missing)
/dev/sdc1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 4dc53f9d:f0c55279:a9cb9592:a59607c9
      Name : NAS:0
 Creation Time : Sun Sep 11 02:37:59 2011
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 3907027053 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
   Array Size : 5860538880 (5589.05 GiB 6001.19 GB)
 Used Dev Size : 3907025920 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : 78221e11:02acc1c8:c4eb01bf:f0852cbe

  Update Time : Tue May 27 18:54:37 2014
    Checksum : 1fbb54b8 - correct
     Events : 1026050

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 0
  Array State : A.A. ('A' == active, '.' == missing)
/dev/sdd1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 4dc53f9d:f0c55279:a9cb9592:a59607c9
      Name : NAS:0
 Creation Time : Sun Sep 11 02:37:59 2011
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 3907027053 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
   Array Size : 5860538880 (5589.05 GiB 6001.19 GB)
 Used Dev Size : 3907025920 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : fd282483:d2647838:f6b9897e:c216616c

  Update Time : Mon Oct 7 19:21:22 2013
    Checksum : 6df566b8 - correct
     Events : 32621

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 3
  Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing)
/dev/sde1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 4dc53f9d:f0c55279:a9cb9592:a59607c9
      Name : NAS:0
 Creation Time : Sun Sep 11 02:37:59 2011
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 3907027053 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
   Array Size : 5860538880 (5589.05 GiB 6001.19 GB)
 Used Dev Size : 3907025920 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
  Data Offset : 2048 sectors
  Super Offset : 8 sectors
     State : clean
  Device UUID : e84657dd:0882a7c8:5918b191:2fc3da02

  Update Time : Tue May 27 18:46:12 2014
    Checksum : 33ab6fe - correct
     Events : 1026039

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 1
  Array State : AAA. ('A' == active, '.' == missing)
answer

คุณประสบกับความล้มเหลวของไดรฟ์สองครั้ง โดยหนึ่งในไดรฟ์นั้นเสียชีวิตไปเป็นเวลาหกเดือน ด้วย RAID5 สิ่งนี้ไม่สามารถกู้คืนได้ เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลวและกู้คืนจากการสำรองข้อมูล

ต่อจากนี้ไป ให้พิจารณา RAID6 ที่มีไดรฟ์ขนาดใหญ่เช่นนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตรวจสอบเพื่อตรวจจับความล้มเหลวของอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าข้อมูลสำรองของคุณไม่เป็นปัจจุบัน คุณสามารถลองบังคับให้ประกอบใหม่ในโหมดลดระดับโดยใช้ไดรฟ์สามตัว...

mdadm -v --assemble --force /dev/md0 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sde1

และเนื่องจาก sde1 ไม่ซิงค์กันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เวลาอัปเดตและจำนวนเหตุการณ์ ฉันสงสัยว่าคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ของคุณได้ ฉันทำสำเร็จหลายครั้งในสถานการณ์ความล้มเหลวของ RAID5 ที่คล้ายกัน

 • sdb1 Update Time : อ. 27 พ.ค. 18:54:37 น. 2557
 • sdc1 Update Time : อังคาร 27 พฤษภาคม 18:54:37 2014
 • sdd1 Update Time : จันทร์ 7 ต.ค. 19:21:22 2556
 • sde1 Update Time : อ. 27 พ.ค. 18:46:12 2557
 • sdb1 เหตุการณ์ : 1026050
 • sdc1 เหตุการณ์ : 1026050
 • sdd1 กิจกรรม : 32621
 • sde1 งาน : 1026039