ไม่มีใครรู้ว่าความแตกต่างระหว่างคำสั่งด้านล่างใน CentOS Linux คืออะไร:

dnf update
yum update

อันไหนดีกว่าที่จะใช้กับ Cron เป็นการอัปเดตระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ

ขอบคุณล่วงหน้า.

answer

yumถูกแทนที่ด้วยdnfใน CentOS 8 คำสั่งyumยังคงมีอยู่เพราะผู้คนจะยังจำมันได้อีกหลายปี dnfสิ่งเดียวที่มันไม่สามารถที่จะเรียกร้อง

[[email protected] ~]# ls -l /usr/bin/yum
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 Jul 21 18:46 /usr/bin/yum -> dnf-3
[[email protected] ~]# file /usr/bin/yum
/usr/bin/yum: symbolic link to dnf-3