ZenCoder

deployment

Deployment is het proces of de verzamelingsactiviteiten die een systeem beschikbaar maken voor gebruik.

 • 1,253 โพส์
iis-7.5

IIS 7.5 is de versie van IIS die wordt geleverd met Windows 2008 R2, Windows Small Business Server 2011 en Windows 7. Een subset van IIS 7.5 wordt geleverd door IIS Express, optioneel geïnstalleerd door de Web Platfo…

 • 1,226 โพส์
asp.net

Webtoepassingsframework ontwikkeld door Microsoft

 • 1,223 โพส์
migration

Het proces van het verplaatsen van een systeem of service van de ene locatie of het ene model naar de andere.

 • 1,216 โพส์
hosting

Een brede term voor een service waarbij een derde partij computers, inhoud of services "host" (fysiek opslaat/uitvoert) die worden beheerd en/of onderhouden door de klant. Vragen die specifiek zijn voor de…

 • 1,205 โพส์
vlan

Groep hosts met een gemeenschappelijke reeks vereisten verbonden alsof ze zich op hetzelfde broadcastdomein bevinden, ondanks fysieke locatie

 • 1,202 โพส์
hp-proliant

Hewlett Packard's assortiment van op Intel en AMD gebaseerde vrijstaande, rackmount en bladeservers.

 • 1,177 โพส์
ubuntu-14.04

Ubuntu 14.04, genaamd "Trusty Tahr" is een versie voor langdurige ondersteuning van Ubuntu Linux (uitgebracht in april 2014). Merk op dat http://askubuntu.com specifiek is bedoeld voor Ubuntu-vragen.

 • 1,169 โพส์
rdp

rdp is Remote Desktop Protocol, gebruikt door Windows om andere Windows-systemen te bekijken en te besturen

 • 1,163 โพส์
mount

Mounting is het concept van het koppelen van een bestandssysteem aan een computer voor toegang.

 • 1,155 โพส์
solaris

Solaris is een UNIX-gecertificeerd besturingssysteem dat eigendom is van en is ontwikkeld door Oracle voor SPARC-, x86- en x86-64-processorarchitecturen.

 • 1,154 โพส์
xen

Xen is een op hypervisor gebaseerde virtualisatie. Het ondersteunt x86, AMD64, IA64, ARM en andere CPU-types, en Linux, Windows, Solaris en *BSD gastbesturingssystemen.

 • 1,135 โพส์
git

Git is een gedistribueerd broncontrolesysteem.

 • 1,099 โพส์
kerberos

Kerberos is een verificatieprotocol voor computernetwerken, waarmee knooppunten die via een niet-beveiligd netwerk communiceren, op een veilige manier hun identiteit aan elkaar kunnen bewijzen. De ontwerpers richtten zich primair op…

 • 1,095 โพส์
fedora

Fedora is een snel, stabiel, krachtig, gratis RPM-gebaseerd GNU/Linux-besturingssysteem dat is ontwikkeld door het door de gemeenschap ondersteunde Fedora Project en gesponsord door Red Hat. De missie van het Fedora Project is om…

 • 1,092 โพส์
windows-10

Windows 10 is een besturingssysteem ontwikkeld en uitgebracht door Microsoft. Het besturingssysteem is een terugkeer naar de basis voor pc-gebruik, in tegenstelling tot Windows 8/8.1 dat meer op de tablet was gericht...

 • 1,088 โพส์
sql-server-2005

Microsoft's SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) dat wordt uitgevoerd als een server die meerdere gebruikers toegang biedt tot een aantal databases. Deze tag is voor vragen over de 2005-versie

 • 1,072 โพส์
partition

Een partitie is een middel om een ​​computerbron logisch te verdelen (meestal schijfopslag)

 • 1,071 โพส์
apt

APT, de Advanced Packaging Tool, is het pakketbeheersysteem op hoog niveau van Debian. Het wordt ook gebruikt door verschillende andere op Linux en Debian gebaseerde besturingssystemen.

 • 1,070 โพส์
log-files

Een logbestand is een bestand, vaak in gewone tekst, dat door een softwareproces wordt gegenereerd om een ​​aantal specifieke details over de werking van dit proces vast te leggen.

 • 1,060 โพส์
remote-access

Vragen over toegang tot een systeem of netwerk vanaf een externe computer of locatie. Overweeg om een ​​specifiekere tag voor uw specifieke tool te gebruiken, bijvoorbeeld VNC.

 • 1,055 โพส์
virtualbox

Oracle VM VirtualBox is een desktopvirtualisatieproduct voor x86-, AMD64- en Intel64-processorarchitecturen.

 • 1,054 โพส์
amazon-s3

Dit is voor vragen over de cloudopslagservice van Amazon.

 • 1,053 โพส์
boot

Opstarten is de eerste reeks bewerkingen die een computersysteem uitvoert wanneer de elektrische stroom wordt ingeschakeld. Het proces begint wanneer een computer die is uitgeschakeld opnieuw wordt geactiveerd en eindigt wanneer ...

 • 1,038 โพส์
outlook

Outlook is een zelfstandige of groupware-client voor Microsoft Exchange. Het wordt gebruikt voor e-mail, contacten, taken en agenda.

 • 1,031 โพส์
exim

Exim is een sendmail-compatibele Mail Transfer Agent, gelicentieerd onder de GPL, ontworpen voor Unix-achtige besturingssystemen.

 • 1,024 โพส์
ubuntu-12.04

Ubuntu 12.04, genaamd "Precise Pangolin" is de Long Term Support (LTS) release van Ubuntu Linux. LTS-releases ontvangen updates voor 5 jaar en hebben betaalde ondersteuning van Canonical. Het versienummer...

 • 1,022 โพส์
microsoft-office-365

Office 365 is de op abonnementen gebaseerde cloudoplossing van Microsoft voor zakelijke productiviteit. Alle server-side componenten worden gehost in door Microsoft beheerde datacenters. Klanten die zich abonneren op O365 hebben acc…

 • 1,017 โพส์
replication

Replicatie is het proces van het delen van informatie om te zorgen voor consistentie tussen redundante bronnen, zoals software- of hardwarecomponenten, om de betrouwbaarheid, fouttolerantie of toegan…

 • 1,011 โพส์
django

Django, "het webraamwerk voor perfectionisten met deadlines", is een op Python gebaseerd raamwerk voor het maken van webapplicaties. Met een krachtige objectgebaseerde databasetoewijzer, een schone syntaxis voor het toewijzen van URL's ...

 • 1,002 โพส์
iis-6

IIS 6.0 is de versie van IIS die wordt geleverd met Windows Server 2003. Het gebruikt een architectuur die wezenlijk verschilt van IIS 5 en eerdere versies, genaamd Worker Process Isolation Mode.

 • 997 โพส์
service

Een service (ook daemon of server) is een programma dat constant op de achtergrond draait. Het bedient meestal verzoeken. Als u naar online services vraagt, gebruik dan een andere tag.

 • 979 โพส์
ipsec

IPsec (Internet Protocol Security) is een protocol voor het beveiligen van IP-communicatie door elk IP-pakket van een communicatiesessie te verifiëren en te coderen.

 • 964 โพส์
node.js

Node.js is een op gebeurtenissen gebaseerd, asynchroon I/O-framework dat gebruikmaakt van de V8 JavaScript-engine van Google. Node.js wordt vaak gebruikt voor zware client-server JavaScript-toepassingen. OPMERKING: Lees de Tag-Wiki …

 • 957 โพส์
sharepoint

Microsoft SharePoint is een softwareplatform en een reeks softwareproducten die door Microsoft zijn ontwikkeld voor samenwerking en publicatie op het web. Deze mogelijkheden omvatten het ontwikkelen van websites, por…

 • 954 โพส์
high-availability

Hoge beschikbaarheid is een architecturale overweging die vaak gepaard gaat met een mate van redundantie om de beschikbaarheid te verzekeren in geval van systeem- of componentstoringen.

 • 951 โพส์