Dit is mijn nginx.conf

events {
}
http {
  server {
    listen 80;

    rewrite_log on;

    if ($http_x_forwarded_proto = "http") {
      return 302 https://$host$request_uri;
    }

    location /.health {
      return 200 'OK';
    }

    location /.status {
      stub_status;
      server_tokens on;
    }

    location ~ ^\/([^.][^\/]*)(.*)$ {
      proxy_pass http://$1.$DISCOVER$2$is_args$args;
    }
  }
}

Hoe kan deze configuratie, die duidelijk een statisch antwoord retourneert /.healthen geen andere routes heeft, mogelijk deze fout hebben? Nginx kreeg op geen enkel moment de opdracht om naar een bestand te zoeken.

[error] 16#16: *2 open() "/usr/share/nginx/html/_health" failed (2: No such file or directory), client: 10.0.1.21, server: localhost, request: "GET /_health HTTP/1.1", host: "10.0.0.241"
answer

Het lijkt erop dat ik een regressie had om het nginx.conf-bestand correct te plaatsen. Ik was te gefocust op routeringslogica om het op te merken, maar het belangrijkste bewijs is dat er een nginx-welkomstpagina was van de standaard nginx.conf.