Ik heb vrij eenvoudig werkende NFS versie 4 setup op Ubuntu 20.04LTS met één server en enkele clients (allemaal hetzelfde besturingssysteem). Ik exporteer /mountpoint. Mijn /etc/exportson-server ziet er als volgt uit:

/export            *(rw,sync,no_subtree_check,fsid=0,crossmnt)
/export/mountpoint *(rw,sync,no_subtree_check,fsid=100)

Ik zou graag (direct of via bind-mount) een ander bestandssysteem in deze map willen mounten wanneer een specifiek apparaat beschikbaar komt op de server (nadat de NFS-server al is gestart en sommige clients al zijn aangekoppeld /mountpoint). Zodra het apparaat beschikbaar komt, weet ik dat het zo zal blijven tot de volgende herstart van de server. Het probleem is dat clients die zijn gemount /mountpointvoordat het apparaat beschikbaar kwam, alleen het onderliggende bestandssysteem zien, zelfs als het apparaat al is gekoppeld aan /mountpoint. Als clients mounten /mountpointnadat het apparaat erop is gemount op de server, werkt het perfect.

De enige manier die ik heb gevonden om dat weer te geven, is door opnieuw /mountpointop dergelijke clients te monteren . Ik heb geprobeerd met NFS-clientcache te spelen, maar ik denk niet dat dat het probleem hier is.

Is er een manier om dit te laten werken met NFS zonder opnieuw te mounten /mountpointop clients?

no answer