Ik wil replicatie instellen op mijn bestaande Mariadb 10.6-servers. Ik maak elke dag automatisch een back-up van de databases met een aangepast script. In principe voert het de volgende opdracht uit:

mariabackup --defaults-file=${defaults_file} --extra-lsndir=${todays_dir}" --backup --compress --stream=xbstream --parallel=8 --compress-threads=8 --target-dir=${todays_dir} > "${todays_dir}/${backup_type}-${now}.xbstream" 2> "${log_file}"

Ik heb --binlog-infodeze opdracht toegevoegd zodat ik de naam van het binlog-bestand, de positie en de GTID in het xtrabackup_binlog_info-bestand kan krijgen en daarom mijn dagelijkse back-up kan gebruiken om replicatie in te stellen.

Ik kan xtrabackup_binlog_info echter niet vinden nadat de back-up is voltooid. Waar zou het moeten zijn?

no answer