So ek skep 'n vpn-bediener by die huis en wys daarna met 'n cloudflare-domein wat elke 5 minute met my huis-ip opgedateer word. Nou het ek toegang tot die bediener, maar ek dink ek het iets gemors met iptables, want ek kan steeds net ssh wanneer ek in my LAN-netwerk is, maar ek wil van buite af kan ssh

As ek probeer om te ssh in die domein wat werk met die gebruik van die vpn, kry ek Connection closed by myip port 22

Ek het die volgende probeer, maar ek kan steeds nie ssh met my domein nie

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT

Dit is my hele iptables soos nou

-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-N DOCKER
-N DOCKER-ISOLATION-STAGE-1
-N DOCKER-ISOLATION-STAGE-2
-N DOCKER-USER
-N ufw-after-forward
-N ufw-after-input
-N ufw-after-logging-forward
-N ufw-after-logging-input
-N ufw-after-logging-output
-N ufw-after-output
-N ufw-before-forward
-N ufw-before-input
-N ufw-before-logging-forward
-N ufw-before-logging-input
-N ufw-before-logging-output
-N ufw-before-output
-N ufw-logging-allow
-N ufw-logging-deny
-N ufw-not-local
-N ufw-reject-forward
-N ufw-reject-input
-N ufw-reject-output
-N ufw-skip-to-policy-forward
-N ufw-skip-to-policy-input
-N ufw-skip-to-policy-output
-N ufw-track-forward
-N ufw-track-input
-N ufw-track-output
-N ufw-user-forward
-N ufw-user-input
-N ufw-user-limit
-N ufw-user-limit-accept
-N ufw-user-logging-forward
-N ufw-user-logging-input
-N ufw-user-logging-output
-N ufw-user-output
-A INPUT -j ufw-before-logging-input
-A INPUT -j ufw-before-input
-A INPUT -j ufw-after-input
-A INPUT -j ufw-after-logging-input
-A INPUT -j ufw-reject-input
-A INPUT -j ufw-track-input
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -j DOCKER-USER
-A FORWARD -j DOCKER-ISOLATION-STAGE-1
-A FORWARD -o docker0 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -o docker0 -j DOCKER
-A FORWARD -i docker0 ! -o docker0 -j ACCEPT
-A FORWARD -i docker0 -o docker0 -j ACCEPT
-A FORWARD -j ufw-before-logging-forward
-A FORWARD -j ufw-before-forward
-A FORWARD -j ufw-after-forward
-A FORWARD -j ufw-after-logging-forward
-A FORWARD -j ufw-reject-forward
-A FORWARD -j ufw-track-forward
-A OUTPUT -j ufw-before-logging-output
-A OUTPUT -j ufw-before-output
-A OUTPUT -j ufw-after-output
-A OUTPUT -j ufw-after-logging-output
-A OUTPUT -j ufw-reject-output
-A OUTPUT -j ufw-track-output
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 22 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A DOCKER -d 172.17.0.3/32 ! -i docker0 -o docker0 -p udp -m udp --dport 51820 -j ACCEPT
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 -i docker0 ! -o docker0 -j DOCKER-ISOLATION-STAGE-2
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 -j RETURN
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 -o docker0 -j DROP
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 -j RETURN
-A DOCKER-USER -j RETURN
-A ufw-after-input -p udp -m udp --dport 137 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -p udp -m udp --dport 138 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -p tcp -m tcp --dport 139 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -p tcp -m tcp --dport 445 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -p udp -m udp --dport 67 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -p udp -m udp --dport 68 -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-input -m addrtype --dst-type BROADCAST -j ufw-skip-to-policy-input
-A ufw-after-logging-forward -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j LOG --log-prefix "[UFW BLOCK] "
-A ufw-after-logging-input -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j LOG --log-prefix "[UFW BLOCK] "
-A ufw-before-forward -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp -m icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -j ufw-user-forward
-A ufw-before-input -i lo -j ACCEPT
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate INVALID -j ufw-logging-deny
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
-A ufw-before-input -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp -m icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p udp -m udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -j ufw-not-local
-A ufw-before-input -d 224.0.0.251/32 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -d 239.255.255.250/32 -p udp -m udp --dport 1900 -j ACCEPT
-A ufw-before-input -j ufw-user-input
-A ufw-before-output -o lo -j ACCEPT
-A ufw-before-output -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A ufw-before-output -j ufw-user-output
-A ufw-logging-allow -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j LOG --log-prefix "[UFW ALLOW] "
-A ufw-logging-deny -m conntrack --ctstate INVALID -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j RETURN
-A ufw-logging-deny -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j LOG --log-prefix "[UFW BLOCK] "
-A ufw-not-local -m addrtype --dst-type LOCAL -j RETURN
-A ufw-not-local -m addrtype --dst-type MULTICAST -j RETURN
-A ufw-not-local -m addrtype --dst-type BROADCAST -j RETURN
-A ufw-not-local -m limit --limit 3/min --limit-burst 10 -j ufw-logging-deny
-A ufw-not-local -j DROP
-A ufw-skip-to-policy-forward -j DROP
-A ufw-skip-to-policy-input -j DROP
-A ufw-skip-to-policy-output -j ACCEPT
-A ufw-track-output -p tcp -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
-A ufw-track-output -p udp -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
-A ufw-user-input -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A ufw-user-limit -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "[UFW LIMIT BLOCK] "
-A ufw-user-limit -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A ufw-user-limit-accept -j ACCEPT

Ek probeer nogal om alles te blokkeer

iptables -P INPUT DROP

En ek laat toe dat die vpn die volgende werk

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT //my vpn port
answer

Ek het vergeet om die ssh-poort (22) in my router oop te maak.